Compromiso La Santa

COMPROMÍS LA SANTA

La Santa es regeix per uns principis ètics que marquen la seva filosofia i guien tots els seus passos
tant de manera interna (equip i col·laboradors),
com de manera externa, cap als visitants i l’entorn.
El nostre compromís és sobretot ser responsables i respectuosos amb
el medi ambient que ens acull, el respecte als animals i el benestar de les persones.
La Santa inverteix gran quantitat de recursos per a desenvolupar les millors pràctiques, a més de treballar col·laborativament amb entitats, associacions
i persones per a aconseguir millorar les coses.
Un esforç continu i constant que marca la diferència i que busca aconseguir un canvi real en el món.

La Santa ha tingut des dels seus inicis una vocació sostenible. Aquest compromís es reflecteix  en la certificació ISO 20121, amb què La Santa ha estat certificada. Un sistema de gestió que garanteix les millors pràctiques de sostenibilitat (ambientals, socials i econòmiques). Aquest compromís amb el medi ambient i la voluntat de deixar un impacte positiu sobre l’entorn conviu amb l’aposta de La Santa per l’economia circular, l’estil de vida saludable i la protecció animal, així com el foment del talent local
i l’emprenedoria, entre altres eixos que demostren
la voluntat de La Santa d’impactar positivament
en l’entorn.

La Santa es regeix per uns principis ètics que marquen la seva filosofia i guien tots els seus passos, de manera interna, feia l’equip i col·laboradors, i de manera externa, cap als visitants i l’entorn.
El nostre compromís amb els nostres esdeveniments és sobretot ser responsables i respectuosos amb el medi ambient que ens acull, el respecte cap als animals i el benestar de les persones.
La Santa inverteix gran quantitat de recursos per a desenvolupar les millors pràctiques a més de treballar colaborativament amb entitats, associacions i persones per a aconseguir millorar les coses. Un esforç continu i constant per a marcar la diferència i que busca aconseguir un canvi real en el món i en el qual treballem durant tot l’any.

La Santa ha tingut des dels seus inicis una vocació sostenible i aquest compromís es reflecteix clarament en la certificació ISO 20121 amb el qual La Santa ha estat certificada. Un sistema de gestió que garanteix les millors pràctiques de sostenibilitat (ambientals, socials i econòmiques). Aquest compromís amb el medi ambient i la voluntat de deixar un impacte positiu en l’entorn conviu amb l’aposta de La Santa per l’economia circular, l’estil de vida saludable i la protecció animal així com el foment del talent local i l’emprenedoria, entre altres eixos que demostren la voluntat de La Santa d’impactar positivament en l’entorn.

Medi ambient

El compromís amb el medi ambient és un dels eixos fonamentals de la política de Responsabilitat Social Corporativa de La Santa.
La Santa se situa en un entorn natural d’extraordinària bellesa, un racó únic al peu del massís de Les Gavarres, un espai natural en plena comarca de l’Empordà. La Santa estima la seva terra i sempre mira de deixar-hi un impacte positiu. Tots tenim la responsabilitat compartida de cuidar el planeta, així com de protegir la natura i la seva biodiversitat. Entre altres accions treballem per reduir el nostre consum energètic i ens enfoquem en la compra i el consum responsable d’aigua i energia, així com un altre tipus d’accions de millora de l’entorn,  com seria el plantat anual i la reforestació de l’arbre autòcton de la zona.

Des de La Santa es fomenta, a més, una política de reutilització de residus i de reciclatge molt rigorosa, tant en les pròpies instal·lacions com en relació al conjunt de proveïdors amb els quals treballem.

talent​

La Santa té un fort compromís amb el talent local
i el foment de l’emprenedoria a la zona.
Volem donar peu a permetre el canvi
i el desenvolupament en la vida cultural i econòmica del nostre entorn i, al mateix temps, impulsar
un accés més equitatiu tant a la música com
a l’experiència artística.

Fem costat activament als artistes emergents i fem que els escenaris de La Santa estiguin disponibles per a noves trobades, formats i experiències artístiques. Més del 60% dels artistes de La Santa són de Catalunya, ja que mirem de donar veu i noves oportunitats
als talents emergents de la zona.

La Santa fa diferents accions per a fomentar
el talent musical, artístic i l’emprenedoria. És el cas del cicle New Talent, que dona la possibilitat d’enregristrar un tema a nous talents catalans de la mà d’un segell discogràfic de prestigi. També s’ha organitzat una jornada d’emprenedoria, que ha acostat a la nostra zona als principals experts internacionals en la matèria. A més, cada any La Santa cedeix un espai a un artista per exposar la seva obra. 

La Santa té un fort compromís amb el talent local i el foment de l’emprenedoria en la zona.
Volem donar peu a permetre el canvi i el desenvolupament en la vida cultural i econòmica del nostre entorn i, al mateix temps, impulsar un accés més equitatiu tant a la música com a l’experiència artística.

Fem costat activament als artistes emergents i fem que els escenaris de La Santa estiguin disponibles per a noves trobades, formats i experiències artístiques. Més del 60% dels artístas de La Santa són de Catalunya, busquem donar veu i noves oportunitats a talents emergents de la zona.

La Santa realitza diferents accions per a fomentar el talent musical, artístic i l’emprenedoria com per exemple el cicle New Talent que posa en els nostres escenaris i dona visibilitat i la possibilitat de gravar un tema de la mà d’un segell discogràfic a nous talents catalans o per exemple amb l’organització d’una jornada d’emprenedoria acostant a la nostra zona a diversos dels principals noms d’experts internacionals en el tema, també, donant visibilitat a un artista convidat anualment al qual se secunda, promociona i se li cedeix un espai en el qual exposar el seu art.

social

La Santa defensa la igualtat d’oportunitats,
el respecte a la diversitat i l’accessibilitat
als serveis per a tothom.

La política de Diversitat i Igualtat d’Oportunitats
de La Santa es basa en el respecte a la individualitat de les persones, en el reconeixement de la seva heterogeneïtat, i en l’eliminació de qualsevol conducta excloent i discriminatòria.
Fomentem una cultura de respecte a la diferència, ja que la diversitat és una riquesa que mereix ser preservada i fomentada en tots
els àmbits de l’organització.

Hem adquirit aquest compromís perquè els criteris d’equitat presideixin tots els processos de presa de decisions en qualsevol nivell de responsabilitat.

La Santa advoca per la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i l’accessibilitat
als serveis.

La política de Diversitat i Igualtat d’Oportunitats de La Santa es basa en el respecte a la individualitat de les persones, en el reconeixement de la seva heterogeneïtat, i en l’eliminació de qualsevol conducta excloent i discriminatòria.
Fomentem una cultura de respecte a la diferència. La diversitat és en si mateixa una riquesa que mereix ser preservada i fomentada en tots
els àmbits de l’organització.

Adquirim el compromís perquè els criteris d’equitat presideixin tots els processos de presa de decisions en qualsevol nivell de responsabilitat.

La Santa advoca per la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i l’accessibilitat als serveis.

La política de Diversitat i Igualtat d’Oportunitats de La Santa es basa en el respecte a la individualitat de les persones, en el reconeixement de
la seva heterogeneïtat, i en l’eliminació
de qualsevol conducta excloent
i discriminatòria.
Fomentem una cultura de respecte a la diferència. La diversitat és en si mateixa una riquesa que mereix ser preservada i fomentada en tots
els àmbits de l’organització.

Adquirim el compromís perquè els criteris d’equitat presideixin tots els processos de presa de decisions en qualsevol nivell de responsabilitat.

econòmic

Secundem i treballem en un model de producció
i consum que garanteixi un creixement
sostenible en el temps i que asseguri un desenvolupament econòmic sostenible. Impulsem
l’economia circular.

La Santa està emmarcada en un entorn social
i comunitari al qual intenta beneficiar amb la seva activitat, des de la contractació de tota la seva plantilla fomentant l’ocupació jove a la zona fins a la compra dels productes i matèries primeres al comerç local
i de proximitat.
En definitiva: treballem des del local per a influir en global.

Secundem i treballem en un model de producció i consum que garanteixi
un creixement
sostenible en el temps i que assegurin un desenvolupament econòmic sostenible. Impulsem
l’economia circular.

La Santa està emmarcada en un entorn social i comunitari al qual intenta beneficiar amb la seva activitat, des de la contractació de tota la seva plantilla fomentant l’ocupació jove en la zona fins a la compra dels productes
i matèries primeres en el comerç local
i de proximitat.
Treballem des del local per a influir
en global.

Secundem i treballem en un model de producció i consum que garanteixi
un creixement sostenible en el temps i que assegurin un desenvolupament econòmic sostenible. Impulsem
l’economia circular.

La Santa està emmarcada en un entorn social i comunitari al qual intenta beneficiar amb la seva activitat, des de la contractació de tota la seva plantilla fomentant l’ocupació jove en la zona fins a la compra dels productes
i matèries primeres en el comerç
local i de proximitat.
Treballem des del local per a influir
en global.

Scroll up