En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, Santa Cristina Market SL, l’informa que les dades recollides a través d’aquesta web seran tractades per l’Empresa, en qualitat de responsable del fitxer, amb la finalitat de facilitar els serveis sol·licitats, atendre les seves consultes, enviar informació que pogués resultar del seu interès mitjançant butlletins i publicacions similars, desenvolupar tasques administratives pròpies de la gestió, així com el desenvolupament d’activitats de promoció comercial i publicitària relacionades amb Santa Cristina Market SL.

En facilitar les dades vostè manifesta conèixer els termes aquí continguts i autoritzar expressament el tractament de les seves dades per als fins informats. L’usuari pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, sense efectes retroactius.

En qualsevol moment l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent una comunicació a Santa Cristina Market SL a través del mail info@lasantamarket.com i indicant el dret que desitja exercitar.

a a