POL脥TICA DE PRIVACIDAD

Actualizaci贸n : 13 de noviembre de 2018

El present av铆s legal regula l’煤s del lloc web https://www.lasantamarket.com (des d’ara, el web), del qual 茅s titular Santa Cristina Market, SL (en endavant, La Santa) amb domicili a C-250 Girona a Sant Feliu de Gu铆xols km. 27’6, 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona), CIF B-66.938.234 i en el Registre Mercantil de Girona en el tomo 45.766, folio 194, hoja B-498.284, inscripci贸 1陋. Con C.I.F. n煤mero B-66938234.

L’acc茅s a la web de La Santa 茅s totalment voluntari, i qui accedeix a navegar en ella, s’atribueix la condici贸 d’usuari de la mateixa, el que implica l’acceptaci贸 plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Av铆s Legal, i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un 煤s correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre p煤blic, els usos del tr脿nsit i el present Av铆s Legal.

L’usuari respondr脿 davant La Santa o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogu茅s causar com a conseq眉猫ncia de l’incompliment d’aquesta obligaci贸.

Aix铆 mateix, al visitar la p脿gina, l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web s贸n de car脿cter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

La Santa es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul路lar definitivament, sense necessitat de preav铆s, l’accessibilitat de la seva p脿gina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes utilitzant les dades de contacte que figuren a continuaci贸.

La Santa, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic, l’informa de les seves dades:

 • Denominaci贸 social: Santa Cristina Market, SL
 • N.I.F.: B-66.938.234
 • Domicili social: C-250 Girona a Sant Feliu de Gu铆xols km. 27’6, 17246 Santa Cristina d鈥橝ro (Girona)
 • Inscripci贸 en el Registro Mercantil de Girona: Tomo 45.766, folio 194, hoja B-498.284, inscripci贸n 1陋. Con C.I.F. n煤mero B-66938234.
 • Tel茅fon: 972 291 123
 • Correu electr貌nic: info@lasantamarket.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i La Santa es consideraran efica莽os, a tots els efectes, quan es realitzin a trav茅s de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

Els usuaris poden visitar lliurement les p脿gines de La Santa, a excepci贸 d’aquelles que estiguin incloses en 脿rees restringides o de subscripci贸.

L’usuari es compromet a utilitzar les p脿gines de La Santa de conformitat amb la llei espanyola, la present Nota Legal, les condicions particulars de certs serveis i la resta d’avisos, reglaments d’煤s i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, aix铆 com amb la moral i les bones pr脿ctiques generalment acceptades, i amb l’ordre p煤blic.

El web t茅 com a objectiu principal informar el p煤blic, en general, sobre els serveis i esdeveniments de la Santa, aix铆 com d’establir relacions amb expositors i restauradors interessats en els esdeveniments.

La Santa rebutja qualsevol responsabilitat en relaci贸 amb la informaci贸 que es trobi fora d’aquesta web o del seu control i/o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualitzaci贸, correcci贸 i/o exactitud dels continguts a les quals tingui acc茅s el visitant a trav茅s del web, aix铆 com de la seva legalitat i/o idone茂tat.

Quan necessitem obtenir informaci贸 per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni volunt脿riament. Les dades sol路licitades a trav茅s dels formularis de recollida de dades del web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure el tractament de dades de car脿cter personal de el qual 茅s responsable La Santa.

La Santa tractar脿 les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informaci贸 sol路licitada o gestionar les peticions de serveis sol路licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic.

Aix铆 mateix, La Santa cancel路lar脿 o rectificar脿 les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necess脿ries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podr脿 exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 dirigint-se al Contacte de protecci贸 de Dades (CPD) referenciat m茅s avall.

La Santa adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra pol铆tica pel que fa a correu electr貌nic se centra a remetre 煤nicament comunicacions que vost猫 hagi sol路licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electr貌nic, li oferirem a trav茅s dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel路laci贸 i ren煤ncia a la recepci贸 d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el t铆tol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic.

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecci贸 de Dades (Reglament UE 2016/679) es posa en el seu coneixement la seg眉ent informaci贸 sobre el tractament de dades personals.

Responsable:聽Santa Cristina Market, SL

Contacte de Protecci贸 de Dades:

La Santa

Santa Cristina Horse Club

C-250 Girona a Sant Feliu de Gu铆xols km. 27,6

17246 Santa Cristina d鈥橝ro (Girona)

info@lasantamarket.com

Finalitat: la finalitat de la seva creaci贸 茅s la gesti贸 comercial i contractual amb els expositors i restauradors, aix铆 com respondre a les peticions d’informaci贸 dels usuaris del web.

Legitimaci贸: la base legal per al present tractament 茅s la sol路licitud realitzada pels expositors i restauradors en particular i pels usuaris en general.

Destinataris: els destinataris de la informaci贸 s贸n els departaments i delegacions en els quals s鈥檕rganitza la Santa, en part o en la seva totalitat. Altres destinataris de la informaci贸 s贸n tamb茅 les entitats oficials p煤bliques o privades que, per obligaci贸 legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestaci贸 dels serveis sol路licitats / contractats, que constitueix la finalitat del tractament d鈥檃questes dades. En aquells casos en qu猫 per ra贸 del seu tractament sigui necess脿ria la intervenci贸 d’algun subcontractista, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats prove茂dores, 煤nicament i exclusivament, amb la finalitat pr猫viament descrita.

Drets: en qualsevol moment, vost猫 pot exercir els seus drets d’acc茅s, rectificaci贸, supressi贸, oposici贸, limitaci贸 del tractament i/o portabilitat de les dades mitjan莽ant escrit dirigit al Contacte de Protecci贸 de Dades (CPD) en la direcci贸 establerta facilitada en el contacte. Tamb茅 pot revocar els consentiments a altres tractaments. Tamb茅 pot demanar m茅s informaci贸 al CPD sobre els tractaments realitzats.

En el cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vost猫 pot presentar una reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control en mat猫ria de protecci贸 de dades competent.

Conservaci贸: Les dades recollides seran conservades mentre siguin rellevants per a La Santa i no s’hagin exercitat els drets de supressi贸, oposici贸, limitaci贸 del tractament. Aix铆 mateix les dades seran sempre conservades mentre puguin ser requerides per les autoritats conforme la legislaci贸 vigent.

Quan necessitem obtenir informaci贸 per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni volunt脿riament. Les dades sol路licitades a trav茅s dels formularis de recollida de dades del web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure tractament de dades de car脿cter personal de el qual 茅s responsable La Santa.

La Santa tractar脿 les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informaci贸 sol路licitada o gestionar les peticions de serveis sol路licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic.

Aix铆 mateix, La Santa cancel路lar脿 o rectificar脿 les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necess脿ries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podr脿 exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 dirigint-se al Contacte de protecci贸 de Dades (CPD) referenciat m茅s avall.

La Santa adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra pol铆tica pel que fa a correu electr貌nic se centra a remetre 煤nicament comunicacions que vost猫 hagi sol路licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electr貌nic, li oferirem a trav茅s dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel路laci贸 i ren煤ncia a la recepci贸 d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el t铆tol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic.

El contingut del web est脿 subjecte al que disposa la normativa vigent que regula la propietat intel路lectual i, per tant, no podr脿 ser reprodu茂t, modificat, distribu茂t, comunicat p煤blicament ni emmagatzemat sense autoritzaci贸 pr猫via de la Santa. L’煤s indegut del contingut del web podr脿 ser considerat una infracci贸 de les normes reguladores de l’autor. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de la Santa utilitzant mitjans o procediments diferents dels posats a disposici贸 o indicats a aquest efecte en les p脿gines web on es trobin, excepte aquells que disposats en llic猫ncies de copyleft i similars.

El desenvolupament sostenible, en tota la seva amplitud, est脿 present en les actuacions de La Santa, des de l’establiment de les estrat猫gies a llarg termini fins a les activitats quotidianes.

Pretenem contribuir a assolir els objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom, com a part implicada en l’agenda de desenvolupament sostenible 2030.

Aquesta cultura implica una forma d’entendre l’organitzaci贸 que ha de generar valor compartit per a tots, incloent les generacions futures.

Hem d’actuar segons els principis de la responsabilitat social corporativa, integrant variables ambientals, culturals, econ貌miques, socials i 猫tiques en tota la cadena de valor.

Hem desenvolupat pol铆tiques concretes basades en els principis d’inclusi贸, integritat, responsabilitat i transpar猫ncia.

 • Codi 猫tic, de bon govern. Gesti贸 猫tica i socialment responsable.
 • Pol铆tica de gesti贸 integrada (Q +). Qualitat, medi ambient i seguretat i salut.
 • Pol铆tica de compra sostenible. Pol铆tica d’innovaci贸 sostenible.

Integrem als prove茂dors en la gesti贸 sostenible

Com a empresa de serveis tenim implantada una estrat猫gia de compra sostenible per l’impacte rellevant dins de la cadena de valor.

 • Comprom铆s: els prove茂dors han d’estar compromesos amb la sostenibilitat de forma alineada amb l’organitzaci贸.
 • Abast: els criteris sostenibles a valorar en les compres abasten aspectes econ貌mics, socials, ambientals, incloent l’enfocament del cicle de vida, la ubicaci贸, el transport i els materials utilitzats, el cost, la igualtat d’oportunitats en l’ocupaci贸, la contractaci贸 de persones amb discapacitat i 煤s de materials a la fi del seu cicle de vida.
 • Col路laboraci贸: suport a prove茂dors no iniciats en sostenibilitat. Aprenem de les millors pr脿ctiques dels nostres prove茂dors.

Col路laborem amb els prove茂dors, els ensenyem i aprenem. Ens inspiren per alinear la nostra pol铆tica de sostenibilitat.

Scroll up